Om gärdsgårdar

Svenska Gärdsgårdar

-hantverk som det gjordes förr!

 

uppsättning av gärdsgårdar | renovering av gärdsgårdar | försäljning av gärdsgårdsvirke | grindar | kurser

En gärdesgård (gärdsgård) är ett traditionellt staket av trä, sammandbundet med vidjor av gran eller ene. Stängselformen är vanlig i Skandinavien och följer barrskogsbältet. Själva benämningen gärdsgård varierar över landet, några andra benämningar är tex skidhage, skigård, skihage, tvåbandstun, fastbandshage, smålandsstaket, men de är alltså olika namn på samma sak.

 

Gärdesgårdar av trä har byggts i Sverige sedan före tusentalet, förmodligen längre än så. För inte så länge sedan var gärdsgårdar av trä eller sten ett högst vardagligt inslag i landskapet. En by kunde förr ha miltals med trägärdsgårdar att hålla i ordning. Avsikten med hägnader av trä och sten var då att stänga ute boskapen från åkrar och tomtmark. Funktionen ändrades under mitten på 1800-talet till att istället främst stänga inne boskapen i hagar. Gärdesgården utformades beroende på vilket typ av djur den skulle stänga för, tät eller lite glesare - dock aldrig så gles att "skatorna flög igenom gärdsgården". Idag har gärdsgårdens funktion ändrats igen, då den kommit att främst utgöra ett dekorativt inslag i både moderna och historiska miljöer.

 

Från att i likhet med många andra äldre hantverk ha varit i det närmaste utrotningshotade under ett par årtionden i slutet på 1900-talet så syns nu åter gärdsgårdar av trä på många håll runtom i landet, och glädjande nog ökar samtidigt intresset för att bygga riktiga gärdsgårdar enligt traditionella metoder - alltså en hägnad som byggs utan skruv, spik eller ståltråd.

 

Vi på Svenska Gärdsgårdar vill bevara hantverket genom att bygga enligt gammal tradition, så som en gärdsgård restes förr: färska granvidjor att binda samman konstruktionen med och senvuxet virke i slanor och störar. Det ger ett helt ekologiskt nedbrytbart staket som står sig många år framöver. Ingen ommålning eller kemikalier behövs för att hålla den fräsch, och när den slutligen lägger sig på marken återgår den till naturens eget kretslopp utan att lämna några gifter efter sig i marken.

Svenska Gärdsgårdar bygger och renoverar gärdsgårdar och grindar enligt gammal hantverkstradition - som det gjordes förr. Vi håller kurser i traditionellt gärdsgårdsbygge vår och höst. Kontakt: mikael@svenskagardsgardar.se

 

 

 

Svenska Gärdsgårdar 2018 © Copyright